Unser erste gerührter Honig

Phacelia :   Bienenweide, Bienenfreund 
Die blau-violett blühende Phacelia wird im Volksmund auch Bienenfreund oder Büschelschön genannt.
Auf diese schön lila blühende Pflanze komme ich gerade, da wir erstaunt und überrascht waren.
Beim Rühren mit dem sehr praktischem RuBeeHonigrührstab entdeckten wir was ganz Besonderes : so goldgelb unser flüssiger Honig nach der Ernte und das Schleudern ins Glas fluss, so hat sich in den letzten Monaten die Farbe der kristallisierten Restmenge in einer fast weissen Farbe verwandelt. 
Und dazu eine sehr cremiger Existenz :-))
Phaceliahonig hat, wie andere Blütenhonige auch, einen hohen Anteil an Traubenzucker (Glukose).


Onze eerste geroerde honing

Phacelia: bijenweide, bijenvriend 
De blauwpaars bloeiende phacelia in de volksmond ook wel bijenvriend genoemd.
Ik ben net op deze prachtige paarsbloeiende plant gekomen, daar we verbaasd en verrast waren. 
Bij het roeren met de zeer praktische RuBee honingroerstok ontdekten we iets heel bijzonders: zo goudgeel de vloeibare honing na de oogst in het glas vloeide, zo is dat de laatste maanden de kleur van gekristalliseerd laatste voorraad in een bijna witte kleur veranderd. 
En tevens heel romig ​​:-)) 
Phacelia honing, net als andere bloemen honing ook, bevat een hoog percentage van druivensuiker (glucose).

************************************************
Durchaus ist es auch möglich, dass unsere Sssssssumsies den Honigtau aus den Tannen genascht haben. 
Der Honigtau, aus dem Waldhonig hauptsächlich besteht, wird von Insekten abgesondert und enthält wertvolle Enzyme und Mineralien. 
Nimmt die Biene den süßen Pflanzensaft auf, reichert auch sie ihn in ihrem Honigmagen mit Enzymen an. 
Hinzu kommen Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffe und entzündungshemmende Stoffe. 
Weitere Bestandteile sind zudem Wasser, Fruktose, Traubenzucker (Glukose) und diverse Zweifach- und Mehrfachzucker Verbindungen.
Deswegen auch daher die Wahrscheinlichkeit, daß der gerührte Honig von der Farbe her so hell ist. 

Ook is het heel goed mogelijk,  dat onze zoemers van de honingdauw der dennen hebben gesnoept. 
De honingdauw, waaruit boshoning voornamelijk bestaat, wordt afgescheiden door insecten en bevat waardevolle enzymen en mineralen. 
Wanneer de Bij het zoete plantensap binnenkrijgt, verrijkt hij het ook met enzymen in zijn honingmaag. 
Er zijn ook vitamines, aminozuren, mineralen en ontstekingsremmers. 
Andere componenten zijn water, fructose, dextrose (glucose) en verschillende dubbele en meervoudige suikerverbindingen. 
Ook daardoor kan 't zijn, dat deze nu vers geroerde honing heel licht van kleur is. 

In de winter

Zoals alle seizoen, heeft ook de winter z'n charmes.
Ook al is het stil rondom de imkerij, binnenin de kasten hoor je de bijenvolkjes zoemen 
om zich in en de wintertros warm te houden. 
Gedurende de winter legt de koningin geen eitjes. 
Daardoor zal de temperatuur in de kolonie zakken naar zo'n 15 C˚. 
Zodra het zonnetje in het vroege voorjaar gaat schijnen, vooral vanaf een graad of 12,
beginnen de bijen pas in hun element te komen.
Want 't zijn écht zonaanbidders en de koningin start dan weer met eitjes leggen, 
om haar volk te laten groeien. 
Tot die tijd is de koningin broedloos.
Zo blijft de temperatuur in het binnenste van de wintertros zo'n 14-25°C 
en zullen de bijen met z'n allen dicht tegen het voer aan blijven. 
Daar halen ze hun energie vandaan.
Binnenin de tros zitten de bijen minder dicht op elkaar. 
Zij produceren de meeste warmte, en kunnen zo de in het midden 
opgewekte warmte beter verdelen. 


IM  WINTER

Wie alle Jahreszeiten, hat auch der Winter seinen Reiz.  
Auch wenn es um die Imkerei ruhig ist, 
im Inneren der Wintertraube kannst du die Bienenvölker summen hören 
um sich in der Beute warm zu halten. 

Im Winter legt die Königin keine Eier. 
Dadurch sinkt die Temperatur in der Kolonie auf etwa 15 C˚. 
Sobald im Vorfrühling die Sonne zu scheinen beginnt, besonders ab etwa 12 Grad, 
kommen die Bienen erst richtig in ihr Element. 
Weil sie wirklich Sonnenanbeter sind.  
Sobald die Temperaturen draußen steigen, legt die Königin wieder Eier, 
damit ihr Volk wachsen kann.  Bis dahin ist die Königin brutlos.

So bleibt die Temperatur im Inneren der Wintertraube  bei etwa 14-25°C . 
Alle bleiben in der Nähe des Futters (ihren Honig)  in den Rämchen. 
Daraus tanken sie ihre Energie. 
Innerhalb der Traube bewegen die Bienen sich weniger dicht auf einander. 
Sie produzieren die meiste Wärme und können     

so die in der Mitte entstehende Wärme besser verteilen. 

De natuur., het zoemen van de bijen - 
de geheimen van de bijenkolonie, 
de geur van bijenwas, honing, propolis, 
het meditatieve werk, het buitenleven...

Natur, das Summen der Bienen -

die Geheimnisse der Bien, die Düfte 

von Bienenwachs, Honig, Propolis,

die meditative Arbeit, das draußen-sein....
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Jahresfarben der Bienenköniginnen : welche Farben verwenden wir zum Markieren?

Zur Kennzeichnung der Königin werden nur 5 verschiedene Farben verwendet: 
                         ♡ Weiß   ♡ Gelb   ♡ Rot   ♡ Grün   ♡Blau.


2016 wurde die Königin weiß, 2017 gelb, 2018 rot, 2019 grün und 2020 blau markiert. 
Und gemäß der internationalen Konvention unter Imkern, verwenden wir alle 5 Jahre die gleiche Farbe. 
Also Weiß im Jahr 2021, Gelb im Jahr 2022, Rot im Jahr 2023, Grün im Jahr 2024 und Blau im Jahr 2025.


Jahresmarkierungen Bienenköniginnen

weiß          gelb            rot          grün           blau

2011           2012           2013        2014          2015

2016          2017           2018        2019          2020

2021          2022          2023        2024         2025

2026         2027          2028        2029         2030


Merksätze zu den Jahresmarkierungen:

"Weiß, gelb und rot grünen die Rosen vor blauem Himmel“

„Will You Raise Good Bees“ (white, yellow, red, green, blue)


Welke kleuren gebruiken we voor het merken van de bijenkoningin?

Voor het merken van de koningin worden in totaal 
maar 5 verschillende kleuren gebruikt:   
♡wit ♡ geel ♡ rood ♡groen ♡ blauw

In 2016 is de koningin wit gemerkt, geel in 2017, 
rood in 2018, groen in 2019 en blauw in 2020. 

En volgens de internationale afspraak onder imkers, gebruiken we elke 5 jaar dezelfde kleur weer. 

Dus wit in 2021, geel in 2022, rood in 2023, 
groen in 2024 en blauw in 2025.

In de tabel hieronder de jaartallen en kleuren 
op een rij --> jaar-markeringen van bijenkoninginnen
wit           geel          rood        groen        blauw
2011         2012         2013         2014          2015
2016        2017         2018         2019          2020
2021        2022        2023         2024         2025
2026       2027        2028         2029         2030

Opmerkingen over de jaarmarkeringen:

“Wit, geel en rood, de rozen zijn groen 
tegen een blauwe lucht”
"Will You Raise Good Bees" 
(White, Yellow, Red, Green, Blue)  

Nieuws - Neuigkeiten

Varroabehandelingen

Als imker heb ik ook de verantwoordelijkheid, het bijenvolk 
regelmatig op de varroamijt te controleren.  
Dit is een uitwendige parasiet die voorkomt op insecten, 
maar zich alleen voort kan planten op het broed van honingbijen.  
Zelf pas ik als bestrijding tegen deze varroamijten de behandeling 
met mierenzuur (deze stof komen ook in de natuur voor) 
en de poedersuikermethode toe. 

Varroa-Behandlungen

Als Imkerin bin ich auch dafür verantwortlich, 
den Bienenbestand regelmäßig auf die Varroa-Milbe zu überprüfen. 
Dies ist ein externer Parasit, der bei Insekten vorkommt, sich aber nur 
auf der Brut von Honigbienen vermehren kann. Ich selbst wende diese 
Behandlung mit Ameisensäure (diese Substanz kommt auch in der Natur vor) 
und die Puderzuckermethode an, um diese Varroamilben zu bekämpfen.

Wintervoorraad aanleggen

Een feest voor de ladies, nu ze voor het eerst in hun jonge leventje 'brandstof' 
via een voerbak in de bijenkasten krijgen aangeboden.  
Als start voor het inwinteren, heb ik voor "invertsuiker" gekozen (= suikerdeeg).
Nu met een jaar meer ervaring, heb ik suiker met water in 3:2 verhouding voor
de bijen klaargemaakt. (3 kg suiker op 2 liter water) . 

Wintervorrat anlegen

Ein Fest für die Damen, die zum ersten Mal in ihrem jungen Leben 
über einen Futtertrog in den Bienenstöcken „Treibstoff“ angeboten bekommen. 
Als Startschuss für die Überwinterung habe ich Invertzucker (=Futterteig) gewählt.
Jetzt mit ein Jahr mehr Erfahrung,  gibt es Zucker & Wasser im Verhältnis 3:2 für die Bienen. 
(3 kg Zucker in 2 Liter Wasser).

Voel je welkom!

Kom hallo bij mijn bijenkasten zeggen!
Voor de enthousiasteling die ook de natuur van zó dichtbij wil proeven:
ik nodig je graag uit, met mij mee te komen in mijn kleine oase van rust.
Met een imkerhoed - die je dan even kunt lenen - kun je de volkjes bewonderen. 
Ervaar hoe BIJzonder een kolonie bijen is, die perfect georganiseerd is met een 
van nature goed gecoördineerde taakverdeling.  Écht een "superorganisme" 
met zijn eigen collectieve intelligentie - en verschillende persoonlijkheden.

Fühle Dich willkommen!

Komm' mit und sag' hallo zu meinen Bienenstöcken!
Für die Begeisterden, die auch die Natur hautnah erleben möchten, 
lade ich Dich gerne ein, mit mir in meiner kleinen Oase der Ruhe zu kommen.
Mit einem Imkerhut -den Du dir für diesen Moment leihen kannst - 
hast Du die Möglichkeit, die Bien zu bewundern. 
Erlebe, wie SPECIAL ein Bienenvolk ist, das mit einer natürlich gut abgestimmten 
Arbeitsteilung perfekt organisiert ist. Wirklich ein "Superorganismus" mit eigenem 
kollektive Intelligenz - und unterschiedliche Persönlichkeiten.

Selbstgemacht: Fester Mückenschutz

⛱️☀️

Sommer genießen🌄


Doch am liebsten ohne ❌️🦟Mückenstiche❌️🦟 


(M)ein selbstgemachter fester Mückenschutz-
Lotion-Bar😎 mit Bienenwachs🐝🐝 & andere 
natürlichen Zutaten 🫗🧽🥰


⛱️☀️

Geniet van de zomer🌄 


Doch 't liefst zonder ❌️🦟Muggenbeten❌️🦟


(M) 'n zelfgemaakte vaste Anti-Muggen-Lotion-
'Zeep'😎 met bijenwas🐝 🐝 & andere natuurlijke 
ingrediënten🫗🧽🥰

Dieser Mückenschutz mal proberen?

Denn der Lotion-Bar ist einfach anzuwenden:

 

Nimm Dir diese halbkugelform-Lotion-Bar und fahre wie eine hautpflegende Lotion damit über die Haut, reibe die Anti-Mücken-Lotion leicht ein. Kann bei Bedarf auch gerne wiederholt werden.

Es ist toll, aus reinen Zutaten aus meiner Freizeitimkerei eigene Produkte herzustellen, die auch Familie, Freunden und Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Das sind wundervolle Momente, das Teilen 

von Dingen, die jemanden begeistern und berühren, weil man an das glaubt, was man tut. Jeden Tag ist das ein Geschenk!

Het is geweldig met pure ingrediënten uit eigen vrijetijd-imkerei, zelf produkten te maken, die ook bij familie-vrienden-gasten, een glimlach op het gezicht toveren. Dat zijn prachtige momenten, dingen te delen die iemand enthousiast maken en raken, daar je zélf gelooft in wat je doet. 
Elke dag weer.een geschenk! 


Jedes mit Liebe handgefertigte Produkt 
ist ein Unikat. Wie jede Jahreszeit ist 
auch jedes Bienenjahr anders; das Wetter, 
die Bedingungen, welches Jahr blüht in einem Jahr besser und mehr als im anderen? 
Finden die Bienen genügend Pollen, Nektar, Honigtau? Ist der Frühling extrem nass oder der Sommer deutlich zu trocken und heiß, 
ist der Winter zu kalt und zu lang usw. 
Eine bunte Palette und immer ein überraschendes Abenteuer!

Elk met liefde handgemaakt produkt is uniek.

Zoals ook elk seizoen, elk bijenjaar ànders is;

het weer, de omstandigheden, welk jaar bloeit het één beter & meer als het andere.

Vinden de bijtjes genoeg pollen, nektar, honingdauw . Is de lente extreem nat of de zomer beduidend te droog & heet, de winter 

té koud en langdurig, etc. Een kleurrijk pallet en altijd weer een verrassend avontuur! 

Wie bei allen großen Dingen, haben auch 
wir klein angefangen. Und nur diese kleinen „Wunder“ was man mit diesen wertvollen Bienenprodukten aus eigener Imkerei 
machen kann, hat zu etwas Schönem geführt! Und das eine führt zu noch mehr Inspiration ♡♡♡

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. En juist díe kleine "wondertjes" 

van wat je allemaal uit eigen imkerei met deze waardevolle bijenprodukten kunt maken, heeft tot iets moois geleid! 

Én leidt het één tot nog meer inspiratie ♡♡♡ 

Wir alle haben eine Leidenschaft. Das ist meine! Hier inmitten dieser wunderschönen Natur,  konnte ich meine Leidenschaft wirklich anfangen zu leben💛🌲🌼🍯🐝 
Und jeden Tag lerne ich mehr, denn das Leben einer Biene und des Bienenvolkes ist immer wieder so beeindruckend und faszinierend.

We hebben allemaal een passie. Dit is de mijne! Hier temidden van deze prachtige natuur, 
kon ik écht mijn passie (be-)leven💛🌲🌼🍯🐝
En elke dag leer ik nog bij, want het leven van de bij en het bijenvolk is zó indrukwekkend en fascinerend. 

Bienenbart im Sommer

Wenn viele Bienen vor dem Flugloch hängen, und oft eine Art Traube bilden, die an einen Bart erinnert, nennt man das auch „Bienenbart“.

Keine Angst – den Bienen geht es gut. Ihnen ist nur zu warm. Im Hochsommer ist die Zahl der Bienen im Stock besonders hoch. Jetzt hat die Legetätigkeit der Königin ihren Höhepunkt erreicht. An heißen Tagen kühlen die Bienen den Stock, indem sie mit ihren Flügeln ventilieren. Dafür werden jedoch nicht alle Bienen benötigt. Ältere Flugbienen verlassen den Stock und hängen sich vor dem Flugloch auf, um so die Wärme im Stock nicht noch zusätzlich zu erhöhen.

Wird Hilfe gebraucht?

Hängen viele Bienen vor dem Flugloch, kann man ihnen ein wenig helfen, den Wärmehaushalt leichter zu regulieren. Das Flugloch sollte möglichst weit geöffnet sein. Noch eingesetzte Mäusegitter sind zu entfernen. 
Auch Bodenschieber sollten im Hochsommer nicht eingeschoben sein. Ferner sollte der Imker kontrollieren, ob alle Innendeckel durch eine Dämmplatte vor Hitze geschützt sind. Der Bienenstock sollte nur bei Bedarf geöffnet werden. Jeder Eingriff bringt Unruhe ins Volk und erschwert damit die Regulierung der Stocktemperatur.

Blauer Lein

mit seinen hellblauen seidigen Blüten und einer langen Blühdauer, erfreut er den ganzen Sommer über🌞

Lein ist nicht nur sehr gesund und unterstützend bei Fettstoffwechsel- störungen & Bluthochdruck, sondern 
hilft auch gut gegen Magenschleimhaut- 
& Hautentzündungen.

Dabei ist Leinöl ein natürlicher Holzschutz - 
Leinöl (wie auch Leinöl-Firnis) 
macht Holz widerstandsfähiger. 
Leinöl dringt tief ins Holz ein und bietet damit 
einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit. 

Praktisch für meine neue 
Imker*in-werkzeugkiste🤗 

Müsste eigentlich noch etwas länger 
trocknen, doch da es viel zu tun gibt, 
kam die Imker*inkiste heute schon mit. 🐝🐝

Hierin passt nun alles was ich zum Imkern am Bienenstand benötige : 
Abkehrbesen, Stockmeisel, Smoker und vieles mehr🥰

♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡  ♡♡♡ 
Blauw vlas verrukt de hele zomer met zijn lichtblauwe zijdeachtige bloemen en een lange bloeiperiode. 

Vlas is niet alleen heel gezond en ondersteunend 
bij o.a. hoge bloeddruk, maar helpt ook tegen 
maagslijmvlies- & huidontsteking. 

Lijnzaadolie is een natuurlijke olie om hout te beschermen - Lijnolie (evenals lijnolie-vernis) 
maakt hout veerkrachtiger bij elk weertype.

Lijnzaadolie dringt diep door in de houtvezel 
en biedt goede bescherming tegen vocht. 

Handig voor mijn nieuwe Imker-
gereedschapskist 🤗 
Zou eigenlijk iets langer moeten drogen, 
doch daar er veel te doen is, 
kwam de imkerkist vandaag al mee🐝🐝

Hierin past nu alles wat ik nodig heb voor het 
werk aan de bjjenkasten. Alles past er nu mooi in: 
Kastbeitels · Beroker· Kruidentabak ·Bijenveger etc.

🐝🐝Junge Völker für die Zukunft 🐝🐝


Meine Summsies im befreundeten 

Nachbarort geht es auch ganz gut

🌳🍒🍐🍎🌿🍓🌱🌼☀️ 

Es ist eine Königin in den Ableger 

vom Juni da! Begattet und glücklich, 

da es lauter frische Stifte gibt - 

Rähmchen mit offener Brut, 

verdeckelter Brut, einen Futterkranz 

und auch frische Honigrähmchen fürs 

junge Volk😍 alles in guter Gesundheit 🤗  


Morgen geht's auf der Schonung weiter! 🧡🐝 

Da gibt es schon ziemlich volle Honigrähmchen😋🍯


🐝 Jonge volkjes voor de toekomst🐝


Mijn bijen in het naij gelegen dorpje doen 
het ook goed 🌳🍒🍐🍎🌿🍓🌱🌼☀️ 

Er is een koningin in de veger van afgelopen begin juni! 

Raampjes met open broed, gesloten broed, voederkrans en ook verse honingramen voor het jonge volkje 😍 allemaal in goede gezondheid 🤗


Noch ein paar Wochen, dann können wir wieder frischen Honig schleudern! 😋🍯
Ein wenig Geduld braucht es zwar noch,
doch die Vorfreude ist schon sehr groß, 
wir fiebern auch diesen BEE-sonderen 
Moment im Jahr entgegen😍

Nog een paar weekjes, dan kunnen we weer verse honing slingeren! 😋🍯 Het vergt nog wat geduld maar de verwachting is groot, 
we kijken vol verwachting ook uit naar dit BIJ-zondere moment in het jaar😍

Neues Banner

Was für ein tolles Geschenk!

Freunde haben mich mit diesen einem 

neuen Banner zum Geburtstag überrascht.


Klasse Werbung für meine Hobby-Imkerei


Nieuw spandoek 
Wat een geweldig cadeau! 
Lieve vrienden hebben mij deze zomer nieuw
deze banner voor mijn verjaardag verrast.

Geweldige reclame voor mijn hobby-imkerij.

     Gedichtenhoekje

(Geschreven door dierbare lieve vriendinnen & vrienden)

Er waren eens twee bijtjes
Een werker en een Koningin
Die zorgden voor nieuwe eitjes
Hij op zoek naar voedsel 
En zij zat er middenin 

Toen kwam er een imker aan
Die had 't beste met ze voor
Ze bleef lang voor de kasten staan
En had een luisterend oor 

De bijtjes waren dankbaar
En zoemden op & neer
Nu rusten ze een half jaar
En komen in het voorjaar weer
Die Blume🌼träumt nicht von der Biene, 
Sie blüht und die Biene 🐝 kommt! 💛 
Unsere ganze Familie ist in unserem 
neuen Bienenleben dabei, und wir lieben es! 
 💛 🐝🌼🐝 

De bloem🌼droomt niet van de bij, 
Hij bloeit en de bij 🐝 komt eraan! 💛
Ons hele gezin maakt deel uit van ons 
nieuwe bijenleven, en we zijn er dol op! 
 💛🐝🌼🐝
                               De Sleedoorn bloeit, 

 de bij vliegt zoemend rond.
 En gaat van bloem naar bloem,
 om stuifmeel te vergaren.
 Wat wonderlijk mooi 
 om hier als toeschouwer 
 naar te staren,
 En in dit moment 
 het wonder van de natuur 
 te ervaren. 
Kennismaken


Zoals alle grote dingen, kunnen wij ook met kleine wildbloemenzaadjes beginnen. Zoals alle mooie ideeën ontkiemen, zo groeien & bloeien deze kleine zaadjes uit de alom bekende en nu omgetoverde    oude kauwgomballen-in een bijenvoerautomaat te verkrijgen capsules. Met een € 0,50 muntje verkrijg je zo'n "balletje" uit de automaat, die je leeg ook weer  kunt deponeren in de ernaast opgehangen houten lege-capsule-kist en kunt uitstrooien in je tuin, balkonbak of de natuur. Overal mooie wildbloemen voor bijen, wilde bijen, hommels en vlinders.

Wie alle großen Dinge können wir mit kleinen Wildblumensamen beginnen. So wie alle großartigen Ideen keimen, so wachsen und blühen diese kleinen Samen aus den bekannten und jetzt umgewandelten alten Kaugummi-automaten, die in einem Bienenfutterspender erhältlich sind. Mit einer 0,50 € Münze holen Sie sich so eine „Kugel“ aus dem BienenAutomaten, die Sie auch leer in die daneben gehängte leere Kapselbox aus Holz deponieren und in Ihrem Garten, Balkonkübel oder in der Natur verstreuen können. Überall schöne Wildblumen für Bienen, Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge.

*Als veel kleine mensen veel kleine dingen doen op veel kleine plaatsen, zal het aangezicht         van onze aarde veranderen* = (origineel Afrikaans spreekwoord).

*Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern* = ( original Afrikanisches Sprichwort)

Biodiversiteit         
Wat is de rol van bijen 
in relatie tot biodiversiteit?

Bijen, wilde bijen en andere insecten spelen daarbij een bijzondere rol. Ze bestuiven niet alleen wilde en gecultiveerde planten en zorgen zo voor oogsten, maar maken ook deel uit van een gezond milieu en biodiversiteit. 

Biodiversität
Welche Rolle spielen Bienen
in Bezug auf die Biodiversität?

Bienen, Wildbienen und andere Insekten spielen dabei eine besondere Rolle. Sie bestäuben nicht nur Wild- und Kulturpflanzen, um Ernten zu sichern, sondern sind auch Teil einer gesunden Umwelt und Biodiversität.De natuur op onze planeet werkt als één groot levend systeem.
Deze biodiversiteit = deze soortenrijkdom, is waaruit onze natuurlijke wereld bestaat.           Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, en zelfs genetische variaties daarin.    Al deze soorten werken samen      in een ecosysteem en zorgen        zo voor evenwicht in de natuur.
Hoe diverser een gebied, hoe meer verbindingen tussen organismen, hoe rijker en beter bestand het is tegen veranderingen zoals klimaatverandering, ziektes en plagen. Als een soort niet tegen  een verandering kan, kunnen andere soorten het overnemen zonder dat het hele systeem instort.

Die Natur auf unserem Planeten funktioniert als ein großes lebendes System.
Aus dieser Biodiversität = diesem Artenreichtum besteht unsere Natur. Es umfasst alle Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und sogar genetische Variationen in ihnen. Alle diese Arten arbeiten in einem Ökosystem zusammen und sorgen so für das Gleichgewicht in der Natur.
Je vielfältiger ein Gebiet, desto mehr Verbindungen zwischen Organismen, desto reicher und widerstandsfähiger ist es gegen Veränderungen wie Klimawandel, Krankheiten und Schädlinge. Wenn eine Spezies mit einer Veränderung nicht umgehen kann, können andere Spezies übernehmen, ohne dass das ganze System zusammenbricht